Om oss

På den här sidan kommer du att hitta alla svar du behöver om hur juridik tillämpas i olika situationer. Målet är att du ska veta vad som gäller och därmed också undvika att hamna i prekära situationer i framtiden.

Vad händer egentligen i samband med en vårdnadstvist? Hur delas ett arv mellan efterlevande? Vad finns att tänka på i samband med att man köper ett hus – och vad gäller egentligen om man hittar ett fel som inte stått skrivet i prospektet? Vardagen är full av juridiska situationer och vårt mål är att förklara detta på ett mer pedagogiskt sätt. Du ska, helt enkelt, kunna ge dig in i exempelvis affärer med en större trygghet.

Vi som skriver är erfarna jurister som arbetar inom olika juridiska fält och som därmed också har en extremt bred kunskap om vad som gäller i olika situationer. Vi kommer att fokusera på det rent pedagogiska: vi vet att texterna i exempelvis lagboken kan vara svåra att förstå sig på – något som de facto kan leda till stora misstolkningar och kostsamma missförstånd. Därför vill vi förenkla språket och använda oss av mer förklarande exempel på den här sidan – så här fungerar det när du köper ett hus, detta ska du tänka på vid en skilsmässa och så fungerar en bodelning. Enkla förklaringar till svåra situationer. Vi hoppas att vi kan hjälpa just dig. Välkommen!